مدت زمان عضویت رو انتخاب کنید

 • Best Value

  عضویت دو ساله

  360$
  One-time Payment
  Valid for 2 years
  • دسترسی نامحدود به همه دوره‌ها
  • دسترسی نامحدود به ویدئوهای جدید
  • قیمت ماهانه: ۱۵ دلار
 • عضویت یکساله

  240$
  One-time Payment
  Valid for one year
  • دسترسی نامحدود به همه دوره‌ها
  • دسترسی نامحدود به ویدئوهای جدید
  • قیمت ماهانه: ۲۰ دلار
 • عضویت شش ماهه

  150$
  Ont-time Payment
  Valid for 6 months
  • دسترسی نامحدود به همه دوره‌ها
  • دسترسی نامحدود به ویدئوهای جدید
  • قیمت ماهانه: ۲۵ دلار